Mener dette koret er en sterk kandidat til kulturprisen