– Boliger på Torskeholmen kan kreve inntil 10.000 lastebillass