– Ansatte som skal hjelpe unge som sliter med psykiske utfordringer må samarbeide og snakke sammen

foto