Mener Fjære-elever står i en helt ny hverdag med både skolebytte og korona

foto