Konsekvensutredning knyttet til nedleggelse av Fjære ungdomsskole

foto