Innsendt bidrag: En internasjonal kvinnekamp.

Etter ett år med krig, en høst med kvinneopprør i Iran og en pandemi hvor kvinnedominerte yrker har måttet dra lasset, er kvinnedagen viktigere enn noen gang, også i et internasjonalt perspektiv.

Krigen i Ukraina ble et sjokk for hele Europa. Ukrainske kvinner og barn måtte over natta strømme over grensa til nabolandene i flukt fra Russlands aggresjon.

Krig og konflikt skaper flere utfordringer for kvinner. Overgrep og seksuell vold har blitt et virkemiddel i krig som går utover kvinner. Sexslaveri, overgrep på flyktningmottak og vold i nære relasjoner er eksempler vi ser altfor ofte. Kvinner på flukt har også en løsere tilknytning til arbeidslivet, og blir sparket ut av arbeidslivet langt raskere enn menn når krige også går utover økonomi.

Kvinneperspektivet og makt blir enda tydeligere i konflikter som vi har sett i Iran de siste månedene.

Etter at iransk-kurdiske Mahsa Amini (22) døde i politiets varetekt i september, vekket det en motstand hos iranske kvinner som vi sjelden har sett tidligere. Kvinner som står opp for sin rett til å ytre seg som de vil, kle seg som de vil og ha friheten til å være den man vil, og de gir seg ikke.

Men demonstrasjonene har blitt møtt med voldsomme reaksjoner fra det iranske regimet. Demonstranter er drept, fengslet, torturert og dømt til døden.

Iranske kvinners kamp for demokrati og menneskerettigheter er vondt og samtidig vakkert å se på. Kvinnene kjemper for rettferdighet og likeverd, med trusler om fengsel og langt verre hengende over seg. Det er modige folk som trenger så mye støtte som det internasjonale samfunnet kan gi dem. Det skal vi gi dem i dag, og hver dag framover.

For at det en dag skal bli slutt på at kvinner undertrykkes i krig, pandemi og i demonstrasjoner.

Gratulerer med dagen!

Innsendt av Anne Gurine Hegnar (SV)