Åpningstiden er lengre enn de ansattes arbeidstid – uten at bemanningen økes

foto