Lesernes mening: Forebygging, oppfølging og beredskap knyttet til spiseforstyrrelser.

Sørlandet sykehus har nærmest over natten valgt å legge ned døgntilbudet til unge voksne med spiseforstyrrelser. Etter min mening viser det en prioritering som er stikk i strid med de føringer som er gitt fra sentrale myndigheter om opptrapping innen psykisk helse. Det kan vi bare beklage. Men nedleggelsen kan ramme unge voksne og deres pårørende i vår kommune. Har kommunen beredskap for å håndtere en slik situasjon? FHI melder også om en kraftig økning av antallet unge jenter i aldersgruppen 13-16 år med diagnosen spiseforstyrrelser. Det er faktisk snakk om mer enn en dobling av antall  fra før pandemien.

Det er rimelig å anta at dette også rammer unge jenter i Grimstad. Hvilke tiltak har Grimstad kommune for å hjelpe unge og deres familier som rammes av dette, og på hvilken måte drives det forebyggende arbeid? Hvordan opplever kommunen samarbeidet med spesialisthelsetjenesten på dette feltet?

Arnt Gunnar Tønnessen (V)