Kan minne om land vi ikke ønsker å sammenligne oss med