Mener at kirken må fratas ansvaret for gravplassene