– Ingen julekrybbe når butikkjedene har makta

foto