Hvorfor la noen få private få bygge på bekostning av friluftsinteressene til folk flest?

foto