– Makspris vil være det enkleste og mest treffsikre

foto