– Ønsker vi utvikling av Torskeholmen, må vi tåle forandring

foto