Naustet i Holviga: - Skyldes det rå misunnelse?

foto