– Arbeiderpartiet er garantisten for EØS-avtalen

foto