– For oss fremstår utredningen som hastverksarbeid