– Har du hørt om regjeringen som ble så rik at den ikke hadde råd til å gi?

foto