Mener utbyggingen av Hasseltangen er i strid med FNs målsetting