– Det finnes mange varianter av å beklage, og rådmannen i Grimstad benytter de fleste

foto