– Har ikke gitt dispensasjoner som har ført til økt nedbygging i strandsonen

foto