– Hvor finnes grunnlaget for at formannskapet er positiv til en urban utvikling av Torskeholmen?