– Torskeholmens framtid er fremdeles i støpeskjeen

foto