Krever klare svar av ordfører og varaordfører

foto