– Kilden må fortsatt holdes ansvarlig overfor Fjæreheia

foto