– Vil være positivt for både innbyggere, lokalt næringsliv og kommunen