– Har foreldrene til barn i Jappa skolekrets skjønt hva som er i ferd med å skje?