– Blir det et tapsprosjekt på grunn av uante kostnader?

foto