– Folkevalgte og kommunedirektøren får en dobbeltrolle

foto