– Folkevalgte og kommunedirektøren får en dobbeltrolle