– Når vi teller seire og nederlag er det langt flere seire enn nederlag

foto