– Vil romme fotavtrykkket til tre Ericssonbygg i tillegg til dagens bygg

foto