– Synes som om det i økende grad åpnes for bygging i 100-metersbeltet

foto