– Vindkraftutbygging betyr en massiv og uopprettelig ødeleggelse av natur

foto