– Underlig røre av politisk ubehjelpelighet og høyst udemokratiske ordninger

foto