Bruk av Sorenskrivergården: – Bør ikke fylles av tilfeldigheter

foto