– Jeg ville nok ha endret litt på rekkefølgen i fremstillingen