Mener befolkningens ønsker ikke er tatt hensyn til