Lesernes mening: Zephyr har et nytt innlegg om vindkraft i Adressa.

Jeg ønsker å kommentere ett av punktene.

Zephyr skriver at en vindkraftutbygger er pliktig til å sette av midler til opprydding etter endt konsesjonstid på 30 år.

Da skal turbinene demonteres og fjernes.

Hva om da selskapet sitter konkurs, midlene borte og ingen mannskaper tilbake til å gjøre jobben? Ingen ukjent problemstilling, eller?

Innleggsforfatter: Oddvar Berge er engasjert i debatten om vindkraft i Grimstad. Foto: Peer L. Andreassen

Oddvar Berge

NORIEL Vardevakt