– Oppdrett på Hasseltangen i strid med verneformål