Mener å ha funnet spor av en sjøborg fra jernalderen

foto