Smittesituasjonen struper byliv og bedrifter

foto