Mener dette er et svik mot voldsutsatte barn og unge

foto