Mener det må ryddes opp på badeplassen ved Svennevig