– Gamle uthavner må beskyttes, ikke ødelegges

foto