– Hvor høye må strømprisene bli før regjeringen våkner?

foto