Ikke tida for å velte flere utgifter over på vanlige folk