– I praksis blir hele turbinområdet lagt dødt som turområde