– Med tilgang på fremtidsrettede boliger synker behovet for sykehjemsplasser drastisk