Lesernes mening: Tre ord, som betyr mye for alle, men som vi legger mye forskjellig i, og dermed får vi forskjellige prioriteringer.

Frihet for meg er å kunne velge å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det betyr at det offentlige må gi den muligheten, ved å ha gode ordninger som gir alle en sjanse til å få utdannelse og jobb, uavhengig av bakgrunn. Det betyr også at de som ikke er i stand til å jobbe, eller delta på samme vilkår, har ordninger som hjelper dem til å delta i samfunnet, på den måten de er i stand til. I Grimstad betyr det at vi skal ha tilbud for alle, uavhengig av lommebok eller helsetilstand. Dette kan være Bua, idrettslaget eller skytterklubben, eller det kan være biblioteket eller Instituttet.

Likhet for meg, er å gi like muligheter, og i Grimstad vil det si å ha et godt offentlig tilbud for barnehager, skole, helse og omsorg som ikke koster mer enn det lommeboka klarer å betjene, og det betyr også at kvaliteten skal være like god for alle. Det offentlige skal være garantisten for dette, men private barnehager, drevet at foreldre eller ideelle organisasjoner, er viktige tillegg for å få dette til.

Solidaritet for meg, er at vi alle deler av det vi har. Ursula Nuber, en tysk forfatter, gav ut boken «Vår tids egoisme», i 1995. Der skrev hun om temaer som egoisme, karrierejag, ensomhet og depresjon m.m. Først meg selv, så meg selv, så min neste om det kommer meg selv til beste. Maslov laget behovspyramiden, med fysiologiske behov i bunn, og selvrealisering på topp. Selvrealiseringen er i våre dager utviklet veldig mye lengre, hvor vi sier at vi kan gjerne bidra – om vi får mer igjen enn hva vi må gi. Dette gir blant annet ensomhet, fordi det ofte ikke er plass til andre i dette universet.

Arbeiderpartiet mener vi må finne tilbake til den evnen vi har med å dele; og bidra etter evne, og få etter behov. I Grimstad betyr det at vi skal hjelpe hverandre, og det offentlige skal legge til rette for dette, ved bl.a. å gi like muligheter for alle, og ikke minst behandle alle rettferdig, uavhengig av lommebok, tittel, status eller evne til å mase. Vi skal se og høre alle!

David Bergh Tharaldsen

Leder Grimstad Arbeiderparti