Dyvik mener Sorenskrivergården bør bli museum med kafé

foto